Lees voor

De gemeente Borne heeft haar belastingtaken vanaf 2009 overgedragen aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van het GBT, www.gbtwente.nl, voor telefonische informatie kunt u bellen met de publieksbalie van het gemeentehuis via 14074.